موقت

دلم برا خط خطیام تنگیده دوباره میخوام بیام و بنویسملبخند

/ 3 نظر / 14 بازدید
امید

تنهام گذاشت و رفت...... با خودم گفتم :برگرده منت کشی کنه ،الکی میگم نمیخوامت ........ چند روز بعد اومد یه چیزی رو تو دستاش قایم کرده بود....... گفتم حتما واسم کادو خریده......... ناز کردم و گفتم نمیــخوامت....... گفت چه بهـــــتر...........بگیر کارت عروســیمه....

امید

حرف دلت را امروز بزن! اگر امروز گفتی... اسمش "حرف دل" است اگر نگفتی فردا می شود "درد" دلت...