ی نوت زیبا

گاهی وقتها دلم میخواهد بگویم:من رفتم,باهات قهرم، دیگه تموم!!!

دیگه دوست ندارم…و چقدر دلم میخواهد بشنوم:

کجا بچه لوس؟:غلط میکنی که میری…

مگه دست خودته؟: رفتن به این راحتی نیست‎!‎!!

اما نمیدانم چه حکمتیست که آدمی همیشه اینجور وقتها میشنود:به جهنم…........

مشکل از اونجایی شروع میشه که خیلی هم خاص نیست ….
اما تو دوسش داری.. 
اونو خاص میبینی….
بهش اعتماد بنفس میدی 
و اون تمام کاری که میکنه تو یه کلمه خلاصه میشه…. 
سو استفاده

/ 1 نظر / 17 بازدید